PRACE POGLĄDOWE

 
 basket put

Cechy nowoczesnych, biokompatybilnych kompozytów na bazie żywic, przeznaczonych do wykonywania ruchomych i stałych uzupełnień protetycznych, uzupełnień na implantach i aparatów ortodontycznych

Characteristics of modern and biocompatible composite resins intended for the production of removable, fixed, implant prosthesis and orthodontic appliances

Massimiliano Petrullo

155-161

 basket put

Przewidywalna technika rejestracji dotylnego położenia zwarciowego żuchwy (RCP) przy użyciu jednorazowego narzędzia rejestrującego

Predictable Technique to Register Retruded Contact Position (RCP) Using a Disposable Jaw Relation Recording Device

Tony Daher, William A. Lobel, Joseph Massad, Swati Ahuja, Zarko Jack Danilov

162-171

 basket put

Podścielanie protez ruchomych

The Relining of Removable Prosthesis

Marcello Tiberi, Alberto Olivieri

172-180

 

OPISY PRZYPADKÓW

 
basket put

Elementy retencyjne o niskim profilu w protetyce na implantach

Low-profile attachments in implant prosthetics

Gerardo Schiatti, Carlo Borromeo

181-186
 basket put

SYNERGIA: prezentacja przypadków

SYNERGY: case reports

Cristian Ioan Petri

187-201


basket put

Protezy całkowite: niezbędny przewodnik dla protez wspartychna implantach

Complete dental prosthesis: indispensable guide for implant-supported overdentures

Alessio Casucci, Rodolfo Colognesi

202-220