Petri CI 

DENTAL DIALOG, Tom/Volume 7; Numer/Number 3 (24),2016:187-201 

E-ISSN 2392-2826  ISSN 2082-42    ID ART 2016/3/187

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

 Cristian Ioan PetriE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.07.2016. Accepted: 20.08.2016. Published: 26.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Petri CI: SYNERGIA: prezentacja przypadków, dental dialog 2016,24,187-201.

 

 PL

SYNERGIA: prezentacja przypadków


słowa kluczowe:

CAD/CAM, ceramika, skanery, uzupełnienia protetyczne 


streszczenie:

Nowe materiały i technologie wpływają na to, jakiego rodzaju leczenie oferujemy swoim pacjentom. Jednakże bez umiejętności, wiedzy i korekt przeprowadzanych przez technika dentystycznego sama technologia nie jest nic warta. Skuteczność zespołu złożonego z protetyka i technika dentystycznego zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników, które tworzą algorytm sukcesu.


GB

 SYNERGY: case reports


key words:

CAD/CAM, ceramics, scanners, prosthetic restorations 


summary:

The new materials and technology influence the type of treatment we offer to the patient, but without the skill, knowledge and touch-ups of a dental technician technology remains worthless. The performance of the prosthodontist/dental technical team depends on multiple intertwined factors who.