Petrullo M 

DENTAL DIALOG, Tom/Volume 7; Numer/Number 3 (24),2016:155-161 

E-ISSN 2392-2826  ISSN 2082-42    ID ART 2016/3/155

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

 Massimiliano PetrulloE,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 30.06.2016. Accepted: 19.08.2016. Published: 26.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Petrullo M: Cechy nowoczesnych, biokompatybilnych kompozytów na bazie żywic, przeznaczonych do wykonywania ruchomych i stałych uzupełnień protetycznych, uzupełnień na implantach i aparatów ortodontycznych, dental dialog 2016,24,155-161.

 

 PL

Cechy nowoczesnych, biokompatybilnych kompozytów na bazie żywic, przeznaczonych do wykonywania ruchomych i stałych uzupełnień protetycznych,uzupełnień na implantach i aparatów ortodontycznych


słowa kluczowe:

kompozyty światłoutwardzalne (BIS-GMA), tworzywa na bazie metakrylanu metylu (PMMA), żywice polimeryzujące na zimno i na gorąco


streszczenie:

W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badań stosowanych TRE, rozpoczętych w 2006 roku i prowadzonych międzynarodowo przez grupę niezależnych i wyspecjalizowanych profesjonalistów. Badania te doprowadziły do określenia całego systemu procedur obejmujących wykorzystanie światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych na bazie żywic (UDMA). Te procedury mogą całkowicie zastąpić stosowanie żywic polimeryzujących na zimno i na gorąco, tworzyw na
bazie metakrylanu metylu (PMMA) i kompozytów światłoutwardzalnych (BIS-GMA) we wszystkich ich dotychczasowych zastosowaniach.


GB

 

Characteristics of modern and biocompatible composite resins intended for the production of removable, fixed,implant prosthesis and orthodontic appliances


key words:

 

and light-curing composites (BIS-GMA), methyl methacrylate based (PMMA), cold and hot cure resins


summary:

In this article we present the results of applied research TRE, started in 2006 and internationally developed by a group of independent and specialized professionals; this research has defined a complete system of procedures that involve the use of light-curing composite resins (UDMA). These procedures can completely replace cold and hot cure resins, methyl methacrylate based (PMMA) and light-curing composites (BIS-GMA), in all operational areas where they are used.