Tiberi M, Olivieri A 

DENTAL DIALOG, Tom/Volume 7; Numer/Number 3 (24),2016:172-180 

E-ISSN 2392-2826  ISSN 2082-42    ID ART 2016/3/172

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

 Marcello TiberiE, Alberto OlivieriE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.03.2016. Accepted: 10.08.2016. Published: 26.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Tiberi M, Olivieri A: Podścielanie protez ruchomych, dental dialog 2016,24,172-180.

 

 PL

Podścielanie protez ruchomych


słowa kluczowe:

podścielanie, protezy ruchome, retencja, stabilizacja, zanik wyrostka zębodołowego


streszczenie:

Termin „podścielanie” dotyczy procedury, która ma na celu poprawę ścisłego kontaktu pomiędzy płytą protezy a powierzchnią podparcia całkowicie lub częściowo bezzębnych wyrostków zębodołowych, poprawę stabilizacji i komfortu uzupełnienia protetycznego. Na końcowy efekt podścielania wpływają, w stopniu większym niż cechy zastosowanego materiału, umiejętności lekarza w zakresie rozpoznawania wad i nieprawidłowości starych protez oraz możliwości ich korekty.


GB

 The Relining of Removable Prosthesis


key words:

relining, removable prostheses, retention, stability, alveolar atrophy


summary:

The term "relining" defines the procedure used to improve the close connection between the denture base and the supporting surfaces of totally- or partially-edentulous ridges; improving the stability and comfort of the prosthetic product. The outcome of a reline is influenced, more than by the characteristics of the materials used, by the ability of the specialist to recognize the shortcomings and inadequacies of the old prosthesis, and his/her ability to correct them in a targeted and effective way.