Schiatti G, Borromeo C

DENTAL DIALOG, Tom/Volume 7; Numer/Number 3 (24),2016:181-186 

E-ISSN 2392-2826  ISSN 2082-42    ID ART 2016/3/181

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Gerardo SchiattiE, Carlo BorromeoE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 12.03.2016. Accepted: 20.04.2016. Published: 26.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Schiatti G, Borromeo C: Elementy retencyjne o niskim profilu w protetyce na implantach, dental dialog 2016,24,181-186.

 

 PL

Elementy retencyjne o niskim profilu


słowa kluczowe:

elementy retencyjne, retencja, zatrzaski


streszczenie:

W przypadkach, kiedy od samego początku kluczowe znaczenie ma projekt uzupełnienia protetycznego, bardzo ważny jest wybór prawidłowego elementu retencyjnego. W ostatnich latach dzięki wysiłkom nauki i przemysłu pojawiły się zaczepy o niskim profilu, które w wielu przypadkach są uznawane za lepsze niż zaczepy sferyczne. Na rynku dostępnych jest wiele tego typu zatrzasków. Wybór należy do Państwa.


GB

Low-profile attachments in implant prosthetics


key words:

edentulous mandible, retention, snap-attachment 


summary:

When the prosthetic project is crucial, from the very beginning, it's important to choose the right attachment. In recent years, research and industry have introduced the low-profile attachments which, in many cases, are preferred to those spherical.There are many low-profile attachments, according to the space and the type of system that you are more confident with. The choice is up to you.