Daher T et al. 

DENTAL DIALOG, Tom/Volume 7; Numer/Number 3 (24),2016:162-171

E-ISSN 2392-2826  ISSN 2082-42    ID ART 2016/3/162

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

 Tony Daher1,E, William A. Lobel2,E, Joseph Massad3,E, Swati Ahuja4,E, Zarko Jack Danilov5,E

1 Department of Restorative Dentistry, Loma Linda University, School of Dentistry, Loma Linda, Kalifornia
2 Department of Diagnosis and Health Promotion, Tufts University School of Dental Medicine, Boston Massachusetts
3 Department of Prosthodontics, University of Tennessee Health Science Center, Memphis
4 Department of Prosthodontics, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, Tennessee
5 Danilov Dental Laboratory, Carmichael, Kalifornia

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 12.06.2016. Accepted: 18.08.2016. Published: 26.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Daher T, Lobel WA, Massad J, Ahuja S, Danilov ZJ: Przewidywalna technika rejestracji dotylnego położenia zwarciowego żuchwy (RCP) przy użyciu jednorazowego narzędzia rejestrującego, dental dialog 2016,24,162-171.

 

 PL

Przewidywalna technika rejestracji dotylnego położenia zwarciowego żuchwy (RCP) przy użyciu jednorazowego narzędzia rejestrującego


słowa kluczowe:

artykulator, okluzja, rejestracja cefalometryczna, rejestracja czynnościowa 


streszczenie:

W niniejszym artykule omówiono wykorzystanie graficznego wewnątrzustnego narzędzia do rejestracji położenia żuchwy, które powoduje wykreślenie ruchów żuchwy w jednej płaszczyźnie, gdzie wierzchołek wykresu wskazuje na dotylną, spoczynkową i powtarzalną relację żuchwy do szczęki. Przecięcie łuków powstałych przez ruchy robocze w prawo i w lewo tworzy wierzchołek wykresu łuku gotyckiego. Lekarz praktyk może teraz szybko i precyzyjnie rejestrować RCP (dotylne położenie zwarciowe żuchwy, ang. retruded contact position), równoważyć protezy całkowite, częściowe i oparte na implantach oraz przeprowadzać ortopedyczną
zmianę pozycji żuchwy, uzyskując wysoce niezawodne i powtarzalne efekty.


GB

Predictable Technique to Register Retruded Contact Position (RCP) Using a Disposable Jaw Relation Recording Device


key words:

articulator, occlusion, cephalometrics recordings, functional recordings


summary:

This article discusses the use of a jaw recorder, intraoral graphic recording device that results in tracing of mandibular movements in one plane, with the apex of the tracing indicating the retruded, unstrained, and repeatable jaw relationship. The intersection of the arcs produced by the right and left working movement form the apex of the Gothic arch tracing. Clinicians can now quickly and accurately record RCP, balance complete, partial, or implant dentures, and orthopedically reposition the mandible with highly reliable and reproducible results.