Ewa Biskupska 

 

 PL

Co słychać na Hożej? 


słowa kluczowe:

W warszawskiej szkole higienistek stomatologicznych, w czerwcu 2007 r. higienistki przystąpiły do zewnętrznego egzaminu z kwalifikacji zawodowych, po raz pierwszy zorganizowanego w nowej formie. Było to ważne doświadczenie dla uczennic, ale też dla nauczycieli i dyrekcji szkoły.
Obecnie absolwentki wydziału higieny, zaraz po zakończeniu roku szkolnego „wychodząc” ze szkoły otrzymują tylko świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Dyplom z wyszczególnionym procentowym wynikiem otrzymują od OKE w Warszawie, po zdanym egzaminie zewnętrznym.


streszczenie:

 


GB

 


key words:

 


summary: