2007 4 Podraza

Iwona Podraza 

 

 PL


Higienistka stomatologiczna w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W śląskiej szkole kształcącej w zawodach medycznych mimo wiekowych murów tętni życie i cały czas stawia się na rozwój wykwalifikowanych pracowników medycznych. Na wydziale Higieny Stomatologicznej nauka trwa 2 lata systemem semestralnym Wyniki nauczania są satysfakcjonujące. W bieżącym roku w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdało 97% uczennic. Osiągamy bardzo dobre wyniki w różnych konkursach stomatologicznych na szczeblu ogólnopolskim.


GB

 


key words:

 


summary: