kiedy-higienistka

Agnieszka A. Pawlik

 

 PL

Nieoczekowana zamiana miejsc? Czyli, kiedy higienistka stomatologiczna może, a nawet powinna, zastąpić stomatologa


słowa kluczowe:

higienistka stomatologiczna, profilaktyka, promocja zdrowia jamy ustnej


streszczenie:

Higienistka stomatologiczna stanowi integralną część zespołu stomatologicznego i bez jej udziału nie może być mowy o sprawnym funkcjonowaniu praktyki. Jej rola zmienia się, rośnie wachlarz odpowiedzialności. Praca omawia niektóre zadania higienistki i jej specyficzne kompetencje w gabinecie.


GB

 

Unexpected replacement - the situation when higienist has to or even should to take dentist place


key words:

dental hygienist, prophylaxis, oral health promotion


summary:

Dental hygienist is an integral part of dental team and its presence allows the proper functioning of the clinic tooday. The role of dental hygienist is changing and the range of responsibilities is increasing. This paper presents her specific position and some tasks in the dental practic.