Ilona Rowińska – Bojanowska 

 

 PL


Jak wyedukować pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej - część II


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Tę część artykułu poświęcono środkom i urządzeniach, które są niezbędne do skutecznego wykonania zabiegów higienizacyjnych, a także kryteriom ich doboru, stosownie do warunków panujących w jamie ustnej.


GB

 


key words:

 


summary: