Piotr Chmielowski 

 

 PL

Czy czyszczenie i dezynfekcja układów odpływowych unitów stomatologicznych są niezbędne? 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Rozwój technik pracy lekarza dentysty wymusił na producentach konieczność wyposażania unitów dentystycznych w coraz to nowe urządzenia o dużej niezawodności. Są to lampy polimeryzacyjne, układy wodne, ssące i niejednokrotnie układy zdublowanych urządzeń takich jak turbiny czy mikrosilniki. Coraz powszechniejsza praca na cztery ręce, wymaga stosowania wydajnych układów ssący o dużej wydajności. Są to układy stosunkowo nieskomplikowane technicznie i proste w działaniu. Ewolucja tych układów ukierunkowała ich rozwój do dwóch grup: z mokrą i suchą pompą.
Nie ma sensu rozwodzić się, które są lepsze, trwalsze itp. Ich zadaniem jest spełnianie oczekiwań lekarzy w zakresie obsługi ślinociągu i ssaka.


GB

 


key words:

 


summary: