100 3629

Anna Spyrka

 

 PL

Wstęp 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Drodzy Czytelnicy!

W większości prezentowanych w tym numerze artykułów autorzy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas pracy, użytkowania sprzętu, przygotowywania i aplikowania materiałów, przeprowadzania zabiegów…. Powszechnie wiadomo, że jedna mała chwila nieuwagi może doprowadzić do nieszczęścia. Często jednak nie jesteśmy nawet świadomi zagrożenia czy konsekwencji nieodpowiedniego postępowania.
Praca w gabinecie stomatologicznym związana jest z narażeniem na uciążliwe i szkodliwe czynniki, które stanowią potencjalne zagrożenie zdrowotne. Najczęściej dotyczą one przeciążeń układu kostno-stawowego, narażenia na zakażenia i uczulenia, niebezpieczeństwa uszkodzenia narządu wzroku i słuchu.
Ryzyko uszkodzeń narządu wzroku personelu stomatologicznego wynika głównie z konieczności pracy w pobliżu pola zabiegowego, w mikrośrodowisku aerozolu z jamy ustnej, a także z przygotowywania materiałów chemicznych o różnym pH oraz pracy z nowoczesną aparaturą medyczną. Ryzyko to zwiększyło się w ostatnich latach ze względu na powszechne używanie wiertarek turbinowych, urządzeń ultradźwiękowych, lamp halogenowych i diodowych oraz laserów. Schorzenia okulistyczne obejmują głównie urazy chemiczne, mechaniczne, termiczne, uszkodzenia wywołane czynnikami biologicznymi lub działaniem promieniowania elektromagnetycznego oraz zaburzenia akomodacji. Zagrożenia narządu wzroku w pracy zespołu stomatologicznego – to artykuł prezentujący różnego rodzaju urazy, cenne wskazówki postępowania w przypadku wystąpienia urazów oraz profilaktykę okulistyczną.
Zabieg piaskowania razem ze skalingiem i polerowaniem stanowią podstawę profesjonalnego czyszczenia zębów Procedura oczyszczania przy pomocy piaskarek jest bezpieczna pod warunkiem właściwej kwalifikacji pacjentów, przestrzegania zasad ochrony pacjentów i personelu medycznego oraz wyboru odpowiedniego do sytuacji klinicznej proszku. Jak profesjonalnie przeprowadzić zabieg piaskowania, co uwzględnić przy wyborze piaskarki i jaki proszek wybrać, na te i inne pytania znajda Państwo odpowiedź w artykule Piaskowanie zębów – nowoczesne oblicze konwencjonalnej metody terapeutycznej.
Jednym z podstawowych zadań asystentki/higienistki stomatologicznej jest ochrona pacjentów i personelu medycznego przed infekcjami. Należy zadbać przede wszystkim o prawidłową dezynfekcję wszystkich obszarów pracy oraz sterylizację narzędzi stomatologicznych. Szczególne miejsce zajmują tu narzędzia krytyczne, czyli takie, które przecinają ciągłość tkanek lub które mają kontakt z uszkodzoną tkanką i muszą być sterylne, czyli pozbawione wszystkich drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych. Artykuł o turbinie i kątnicy słów kilka opisuje procedury postępowania z tymi właśnie narzędziami.
Znajomość zasad postępowania określonymi preparatami obowiązuje nie tylko lekarza, ale i personel pomocniczy. Tym razem spora dawka wiedzy na temat materiałów złożonych i systemów łączących.

Życzę przyjemnej lektury!


GB

 


key words:

 


summary: