6

Peter T. Pontsa, RDT 

 

 PL

Ochraniacz szczęki – wykorzystanie w sporcie: urazy, badania, edukacja i nowe odkrycia 


słowa kluczowe:

 ochraniacz, zapobieganie urazom, wstrząs mózgu, uraz, ochrona pneumatyczna, pochłanianie wstrząsów


streszczenie:

Niniejsze sprawozdanie stanowi ocenę różnych badań i publikacji na temat osłony w postaci ochraniaczy szczęki, ocenę różnych rodzajów ochraniaczy, a także przedstawia szczegółowy przegląd obrażeń. Opisano także nowe, opatentowane rozwiązania w dziedzinie projektowania i produkcji ochraniaczy całej głowy opracowanych szczególnie z myślą o zapobieganiu wstrząsom.


GB

 Mouth Guard Usage in Sports: Injuries, Studies, Education, and New Developments


key words:

 mouth guard, and shock absorption, air cushioned, trauma, concussion, injury prevention


summary:

This report evaluates various studies and published literature on mouth guard protection, evaluation of different types and a review of detailed injuries. There are new patented developments in design and fabrication which offer whole head protection with the focus on concussion prevention.