PRACA POGLĄDOWA

ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 4(487), 2017:176-182 

E-ISSN 2392-1854   ISSN 1896-6920  ID ART. 2017/4/176

Pełna wersja artykułu

Wojciech Barć1,A,B,E,F, Pawel Berczyński2,A,B,F, Dorota Berczyńska2,B,E,F, Ewelina Staniszewska3,B,E, Tomasz Smektała4,A,B,E,F, Katarzyna Cichoń-Bańkowska5,A,D, Katarzyna Sporniak-Tutak4,A,E
¹ Prywatna Praktyka Stomatologiczna
2 Studium Doktoranckie przy Zakładzie i Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM, Szczecin.
3 Studium Doktoranckie przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PUM, Szczecin.
4 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin.
5 Katedra Zastosowań Informatyki, Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 04.08.2017. Accepted: 12.09.2017. Published: 23.10.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Barć W, Berczyński P, Berczyńska D, Staniszewska E, Smektała T, Cichoń-Bańkowska K, Sporniak-Tutak K: Podstawy stomatologicznej diagnostyki radiologicznej; Asyst Hig Stomatol 2017,48,176-182.

 

 PL

Podstawy stomatologicznej diagnostyki radiologicznej


słowa kluczowe:

radiologia stomatologiczna, radiowizjografia (RVG), tomografia komputerowa (TK), tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT)


streszczenie:

Wszechobecność radiowizjografii jak i jej niezastąpiona rola w diagnostyce stomatologicznej oraz nieustannie rosnąca popularność tomografii komputerowej wiązki stożkowej wymuszają posiadanie coraz szerszej wiedzy dotyczącej wskazań, możliwości oraz ograniczeń rentgenodiagnostyki w stomatologii. Niniejsza praca prezentuje podstawy diagnostyki radiologicznej wykorzystywanej w gabinetach stomatologicznych.


GB

The basics of dental radiological diagnosis


key words:

dental radiology, radiovisiography (RVG), computed tomography (CT), cone-beam computed tomography (CBCT)


summary:

The omnipresence of radiovisiogrpahy as well as its irreplaceable role in dental diagnosis and the ever-growing popularity of cone-beam computerized tomography force to have wider knowledge of the indications, possibilities and limits of X-ray diagnostics in dentistry. This paper presents the basics of radiological diagnostics used in dental offices.