PRACA POGLĄDOWA

ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 11; Numer/Number 4 (44),2016: 203-206

E-ISSN 2392-1854     ISSN 1895-6920     ID ART. 2016/4/203

Pełna wersja artykułu

Tomasz Smektała1,2,A,B,D,E,F,G, Małgorzata Chruściel-Nogalska1,A,B,D,E,F,G, Edward Kijak1,A,B,D,E,F, Bogumiła Frączak1,A,D,E,G

1 Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak
2 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 27.09.2016. Accepted: 30.09.2016. Published: 10.10.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Smektała T, Chruściel-Nogalska M, Kijak E, Frączak B - Mock-up – cyfrowe alternatywy tradycyjnej techniki; Asyst Hig Stomatol 2016,44,203-206.

 

 PL

Mock-up – cyfrowe alternatywy tradycyjnej techniki


słowa kluczowe:

cyfrowe planowanie uśmiechu, mock-up, stomatologia cyfrowa, wax-up


streszczenie:

Cyfrowe technologie zagościły na dobre w stomatologicznej diagnostyce klinicznej oraz wykonawstwie laboratoryjnym. Jednak klasyczny wax-up wykonywany na gipsowych modelach oraz mock-up pośredni i bezpośredni w jamie ustnej pacjenta są wiodącymi rozwiązaniami wizualizacji planowanego leczenia zarówno dla lekarza jak i pacjenta. Poniższy artykuł ma przybliżyć możliwości wdrożenia cyfrowych rozwiązań na poszczególnych etapach planowania leczenia z wykorzystaniem
techniki wax-up oraz mock-up.


GB

Mock-up – digital alternatives for classic techniques


key words:

Digital Smile Design, mock-up, Digital Dentistry, wax-up


summary:

Digital technologies have appeared on the good in dental clinical diagnostics and laboratory manufacturing. However, the classic wax-up on plaster models and mock-up performed directly and indirectly in the patient's mouth are the leading visualization solutions of planned treatment for both the physician and the patient. The following article aims to acquaint with possibilities of implementation of digital solutions at various stages of treatment planning with wax-up and mock-up techniques.