5

dr n.med.Agnieszka A.Pawlik 

 

 PL

Stany zapalne dziąseł i przyzębia u młodocianych 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Choroby dziąseł nie są jedynie przypadłością dorosłych. Badania dowodzą, że stan zapalny dziąseł (wstęp do choroby przyzębia) dotyczą prawie wszystkich dzieci i nastolatków. Zaawansowane postaci schorzeń przyzębia są dużo rzadsze, aczkolwiek również się zdarzają. Niniejsza praca przedstawia problemy z dziąsłami, które występują u młodocianych, a także podkreśla, że higiena jamy ustnej jest najlepszą formą profilaktyki. 


GB

 The gum diseases and periodontitis in adolescent


key words:

The gum diseases in not only the adult problem. The studies indicate, that almost all children and adolescent have gingivitis (the first stage of periodontal diseases). Advanced forms of periodontitis are more rare in children, but occur. This paper is about gum diseases and the forms of periodontitis in children. It presents also that oral care is the best way of prophylaxis. 


summary: