5

Douglas A. Terry, DDS, Karl F. Leinfelder, DDS, MS, Markus B. Blatz, DMD, Ph.D

Dr Terry jest adiunktem na Wydziale Stomatologii Odtwórczej i Biomateriałów Oddziału Stomatologii Centrum Nauk Medycznych Uniwersytetu w Teksasie, Houston. Jest członkiem i wiceprezesem na Stany Zjednoczone International Oral Design, a także członkiem redakcji wielu naukowych czasopism recenzowanych, opublikował ponad 230 artykułów poruszających różne tematy z zakresu stomatologii estetycznej i odtwórczej. Jest autorem podręczników „Naturalna estetyka przy użyciu materiałów kompozytowych” („Natural Aesthetics with Composite Resin”) oraz „Stomatologia estetyczna i odtwórcza: wybór materiałów i technik” („Aesthetic & Restorative Dentistry: Material Selection & Technique”). Jest wykładowcą krajowym i międzynarodowym z zakresu stomatologii estetycznej i odtwórczej. Dr Terry jest założycielem oraz Projektowym Dyrektorem Generalnym Technique International oraz Instytutu Stomatologii Estetycznej i Odtwórczej (Institute of Esthetic and Restorative Dentistry). Prowadzi prywatną praktykę w Houston w Teksasie.

 

 PL

Osiąganie doskonałości estetycznej i odtwórczej za pomocą zaawansowanych biomateriałów: część I 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Zaprezentowane koncepcje kliniczne - poniższa procedura kliniczna ilustruje wyżej wymienione koncepcje kliniczne za pomocą podejścia metodologicznego do preparacji, odtwarzania i wykańczania uzębienia w przednim odcinku szczęki z użyciem nowoopracowanych nanohybrydowych systemów materiałów kompozytowych (ryc. 1a,b – 13a,b).

 


GB

Achieving Aesthetic and Restorative Excellence Using an Advanced Biomaterial: Part I 


key words:

 


summary:

Clinical Concepts Demonstrated – The following clinical procedure illustrates the aforementioned clinical concepts using a methodological approach for preparing, restoring and finishing the maxillary anterior dentition with a recently developed nano hybrid composite resin system (figs. 1 a,b -13 a,b).