3

Thanos T. Kristallis, DDS, PC 

 

 PL

Fakty laboratoryjne

Optymalna estetyka dzięki zastosowaniu laminatu porcelanowego w licówkach – względy kliniczne i laboratoryjne

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Specjalizacją doktora Thanosa Kristallisa jest stomatologia protetyczna, estetyczna oraz implantologia. Może on także pochwalić się szczególną umiejętnością: jest jednym z niewielu lekarzy na świecie zdolnych do wykonania rekonstrukcji w przypadku poważnych nieprawidłowości spowodowanych na przykład chorobą pogarszającą jakość życia, wypadkiem czy wynikających z wad wrodzonych. Oprócz podstawowej pracy stomatologicznej doktor Kristallis często zajmuje się projektami długoterminowymi, konstruując protezy, aby umożliwić pacjentom powrót zarówno do ich dawnego wyglądu, jak i życia. Przełomowe wyniki pracy doktora Kristallisa wypływają z jego znakomitych umiejętności rzeźbiarskich. Doświadczenia artystyczne doktora Kristallisa spowodowało, że zainteresował się stomatologią, dzięki czemu zyskał możliwość leczenia problemów medycznych i kosmetycznych, jednocześnie wyrażając się jako artysta. Jego pasję podsycił również fakt uzyskania przez niego znakomitych wyników i zaobserwowanie efektów pracy związanych z odbudowaniem u pacjentów pewności siebie i odzyskaniem estetycznego wyglądu.

Oprócz diagnozowania i korygowania problemów stomatologicznych doktor Kristallis często zajmuje się pracą w laboratorium dentystycznym, odlewając i wytwarzając implanty oraz inne struktury, a także aktywnie uczestnicząc w produkcji elementów z cyrkonu w procesie CAD-CAM. Urodzony w Grecji, wychowany w Republice Południowej Afryki, a wykształcony w Stanach Zjednoczonych, doktor Kristallis dysponuje wiedzą o wszystkich aspektach stomatologii estetycznej i protetycznej. Ukończył sześcioletnie studia podyplomowe i uzyskał pięć stopni naukowych w dziedzinie stomatologii. Doktor Kristallis nauczał i uczestniczył w spotkaniach naukowych w wielu szkołach i instytucjach. Jako znany wykładowca prowadzi wykłady teoretyczne i seminaria praktyczne ze stomatologii estetycznej, implantologicznej i szczękowo-twarzowej w wybitnych grupach naukowych, w szpitalach oraz szkołach stomatologii. Pełni rolę konsultanta w zakresie biomateriałów, implantów i technologii CAD-CAM dla wielu producentów wyrobów dentystycznych. Ponadto jego badania i artykuły zostały opublikowane w wielu czasopismach naukowych (www.washingtonmetrocenterdental.com).

Ponieważ oczekiwania estetyczne pacjentów stale rosną, w celu osiągnięcia naturalnego wyglądu jamy ustnej i naturalnej estetyki twarzy przy użyciu uzupełnień ceramicznych zespoły stomatologiczne muszą określić podejście systematyczne, co stanowi trudne zadanie. Postęp w dziedzinie materiałów ceramicznych do licowania i spajania umożliwił lekarzom przywrócenie funkcji i estetyki za pomocą metod zachowawczych i funkcjonalnych pod względem biologicznym przy równoczesnym promowaniu długotrwałego zdrowia jamy ustnej. Mechaniczne odtworzenie szkliwa z porcelany skaleniowej, jak również postęp w technologii klejenia szkliwa i zębiny, zostały dobrze opisane w literaturze branżowej. Niska skłonność porcelany do gromadzenia płytki nazębnej (w porównaniu z innymi dostępnymi materiałami do odbudowy i budowy struktury zęba) stanowi solidną biologiczną korzyść przemawiającą za stosowaniem tego materiału w przypadkach, w których najważniejsza jest estetyka.


GB

Laboratory Realities

Optimal Aesthetics Using Porcelain Laminate Veneers: Clinical and Laboratory Considerations

 


key words:

 


summary:

As patients’ aesthetic expectations continue to increase, dental teams are challenged to identify a systematic approach for achieving natural oral and facial aesthetics with ceramic restorations. Advancements in veneering ceramic materials and bonding allow practitioners to restore function and aesthetics using conservative and biologically sound methods, while establishing and promoting long-term oral health. The mechanical restoration of enamel with feldspathic porcelain as will as the advances in enamel and dentin adhesive technology has been well reported in the literature. The low propensity of porcelain for plaque accumulation (in comparison to other available restorative materials and tooth structure) provides a sound, biological advantage for their usage in cases where aesthetics are paramount.