1

dr Andrea Savi, dr Aldo Crescini oraz technik dentystyczny Oliviero Turillazzi

 

 PL

Interdyscyplinarne leczenie za pomocą stałych uzupełnień protetycznych

Rola modelowania wax-up w wykonywaniu uzupełnień protetycznych

 


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, wax-up


streszczenie:

Leczenie protetyczne często wymaga zaangażowania specjalistów wielu dziedzin i jedynie ich współdziałanie pozwala na osiągnięcie możliwie najlepszych wyników. Aby powstało uzupełnienie protetyczne o odpowiednich właściwościach morfologiczno-funkcjonalnych i jak najlepszej estetyce oraz integracji biologicznej często musimy zmieniać warunki wyjściowe przed jego wykonaniem. Należy skoordynować wiele różnych zabiegów w celu zapewnienia jak najlepszych warunków przed rozpoczęciem wykonywania uzupełnienia protetycznego.


GB

 

Multidisciplinary treatment governing fixed prosthesis

       The Role of the dental prosthesis wax-up

 


key words:

orthodontic treatment, wax-up 


summary:

Prosthetic treatments often necessitate multidisciplinary involvement and only the coordination of the specialists themselves allows for the best possible results. In order to produce a prosthetic component with suitable morphofunctional characteristics and the very best possible in terms of its cosmetic and biological integration, we often have to organise specifications prior to its production. The various skills have to be coordinated in order to organise the best possible specifications even before the prosthesis is finalised.