6

Peter T. Pontsa

 

 PL

Ochraniacz jamy ustnej – wykorzystanie w sporcie: urazy, badania, edukacja i nowe odkrycia


słowa kluczowe:

ochraniacz jamy ustnej, pochłanianie wstrząsów, poduszka powietrzna, uraz, wstrząs mózgu, zapobieganie urazom


streszczenie:

Niniejsze sprawozdanie stanowi ocenę różnych badań i publikacji na temat zabezpieczenia w postaci ochraniaczy jamy ustnej, ocenę różnych rodzajów ochraniaczy, a także przedstawia szczegółowy przegląd obrażeń. Opisano także nowe, opatentowane rozwiązania w dziedzinie projektowania i produkcji ochraniaczy całej głowy opracowanych szczególnie z myślą o zapobieganiu wstrząsom.


GB

Mouth Guard Usage in Sports: Injuries, Studies, Education, and New Developments


key words:

mouth guard, and shock absorption, air cushioned, trauma, concussion, injury prevention


summary:

This report evaluates various studies and published literature on mouth guard protection, evaluation of different types and a review of detailed injuries. There are new patented developments in design and fabrication which offer whole head protection with the focus on concussion prevention.