2

Tony Aherne, Stuart Aherne

 

 PL

Związek tkanki twardej i miękkiej: brodawka


słowa kluczowe:

biotyp przyzębia, brodawka, choroby przyzębia


streszczenie:

W pierwszej z dwóch części tej serii, Tony i Stuart Aherne omawiają znaczenie brodawki, jak również przedstawiają metody zachowania i odtworzenia brodawki w trudnych sytuacjach klinicznych.


GB

The Hard and Soft Tissue Relationship: The Papilla


key words:

periodontal biotype, papilla, periodontal disease


summary:

In the first of this two part series, Tony and Stuart Aherne discuss the importance of the papilla, as well as demonstrating methods of preserving and recreating the papilla in challenging clinical situations.