2007 1 Nowak

Monika Nowak 

 

 PL


Trochę gimnastyki - profilaktyki dla higienistki


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Higienistka stomatologiczna dla dobrego wykonywania swojego zawodu, oprócz przestrzegania zasad ergonomii, powinna dbać również o sprawność:
- manualną (zręczność dłoni),
- ogólną ciała.
Oczywistym jest bowiem, że nabycie i utrzymywanie zręczności w operowaniu narzędziami jest, jak być albo nie być dla higienistki stomatologicznej. Również ogólna sprawność ciała ułatwia pracę.
Uczennice II roku Wydziału Higieny Stomatologicznej Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie, przy ul. Hożej 88, prezentują ćwiczenia, które wyrabiają zręczność rąk oraz ćwiczenia, które wzmacniają układ mięśniowo-kostny. Te ćwiczenia rozwijają siłę i precyzję działania rąk, dobrą kondycję ramion, pleców oraz mięśni i stawów, obciążonych podczas przyjmowania pacjentów.


GB

Some gymnastics - prophylaxis for dental hygienist


key words:

 


summary: