2007 2 Wagner

Magdalena Szepietowska, Leopold Wagner 

 

 PL

Zaniedbania higieniczne u pacjentów z aparatami stałymi – przegląd przypadków własnych 


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, aparaty stałe, demineralizacja, próchnica, higiena jamy ustnej


streszczenie:

Demineralizacja szkliwa podczas leczenia ortodontycznego aparatami stałymi u pacjentów ze złą higieną jamy ustnej stanowi poważny problem kliniczny. Rozległym ubytkom twardych tkanek zęba umiejscowionym najczęściej przyszyjkowo towarzyszy stan zapalny tkanek przyzębia. Na powierzchni szkliwa wyróżnić można postać o charakterze białych plam lub nadżerek. Przypadki te wymagają wdrożenia leczenia zachowawczego i higieniczno-profilaktycznego wraz z ponownie przeprowadzonym instruktażem higieny jamy ustnej.


GB

 


key words:

orthodontic treatment, fixed appliances, demineralization, caries, oral hygiene


summary:

Enamel demineralization during orthodontic treatment with fixed appliance is a significant clinical problem. Extensive lesions may be found in gingival area and are followed by gingivitis. Formations of white spots or lesions on enamel surface have been observed. Those cases require continuation of restorative treatment together with new hygiene protocol.