zdrowe

lek. dent. Paulina Puacz

 

 

 PL

„Zdrowie dziecka – prosta sprawa”


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W dniu 29 listopada 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 90 im. Władysława Zamoyskiego przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu, odbył się festyn pod hasłem „Zdrowie dziecka – prosta sprawa”. Festyn zorganizowali Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu i Szkoła Podstawowa nr 90 we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Poznania oraz Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Gośćmi festynu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 90 wraz z rodzicami.


GB

 


key words:

 


summary: