2006 3 Skomro

Piotr Skomro

 

 PL

Leczenie ortodontyczne wyjmowanymi aparatami ortodontycznymi. Rady dla pacjentów i rodziców. Zadania dla higienistki stomatologicznej 


słowa kluczowe:

 higienistka stomatologiczna, aparat ortodontyczny, leczenie ortodontyczne


streszczenie:

Ortodoncja jest nauką o rozpoznaniu, leczeniu i profilaktyce wad zgryzu. Ze względu na odmienną specyfikę pracy w gabinecie ortodontycznym nieco inne są zadania dla higienistki stomatologicznej w tym gabinecie w odróżnieniu od zadań wykonywanych w gabinecie stomatologicznym. Dobra długoletnia współpraca pacjenta z zespołem ortodontycznym to klucz w sukcesie leczenia ortodontycznego. W artykule przedstawiono rady i informacje, jakie powinien przyswoić pacjent i jego rodzice w trakcie leczenia wyjmowanym aparatem ortodontycznym. Podstawowe informacje na ten temat w postaci pogadanki oraz praktycznego instruktażu może przekazywać higienistka stomatologiczna. Ponadto przedstawiono zasady higieny dotyczące samych aparatów ortodontycznych.


GB

 

Orthodontic treatment out the orthodontics apparatus. Advices for patients and parents. Tasks for dental hygienist


key words:

 dental hygienist, orthodontic apparatus, orthodontic treatment


summary:

Orthodontics is a science about identifying, treating and prevention of occlusion defects. Because of different work specificity in orthodontic office, tasks assigned to a dental hygienist at that office are a bit different then these ones performed in a dental office. A key point in orthodontic treatment success is a good, long-term relationship of a patient with orthodontic team. In the article there is presented a bunch of advice and information that should be assimilated by the patient and his/her parents during the treatment of removing orthodontic device (retainer). The basic information of this topic presented as a short talk and practical training can be given by a dental hygienist. Additionally, the rules of hygiene related to retainers themselves have been discussed.