PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 3 (39)/2015: 131-133
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/3/131
ISSN 1895-6920
 

Pełna wersja artykułu

Pietrus Aleksandra1,B,D,E,F
¹ Pomorskie Centrum Stomatologii Kryspin – Dent, Gdańsk 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 30.06.2015. Accepted: 27.07.2015.  Published: 04.08.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Patologie błon śluzowych jamy ustnej w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych


słowa kluczowe:

błona śluzowa, choroby ogólnoustrojowe, nowotwór, stany zapalne, zmiany skórne  


streszczenie:

Zmiany błony śluzowej są często objawem chorób ogólnoustrojowych. Często nie dają choremu żadnych dolegliwości, najczęściej są wykrywane przypadkiem przez stomatologa. To nakłada na niego szczególną odpowiedzialność i konieczność dokładnego poznania jej fizjologii i patologii. W poniższym artykule opisano najczęstsze schorzenia błony śluzowej jamy ustnej w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych.


GB

Pathologies of the mucous membranes in the diagnosis of systemic diseases 


key words:

mucosa, systemic disease, cancer, inflammation, skin disorders 


summary:

Changes in the mucous membrane is often a symptom of systemic diseases. They do not give the patient often asymptomatic hence they are most often discovered by chance by a dentist. This imposes a special responsibility and the need for exact knowledge of its physiology and pathology. The following article describes the most common diseases of the oral mucosa.