Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 11-13
ISSN 1895-692

Pełna wersja artykułu 

Matthews-Brzozowska T. 1,A,B,E,F, Jaroszyk S. 1,A,B,E,F, Cudziło D. 2,A,B,E,F, Matthews-Kozanecka M. 3,A,B,E,F

1Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2Poradnia Ortodontyczna Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
3Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 30.11.2013. Accepted: 10.01.2014. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA 

 

 PL

Aparaty stałe w terapii ortodontycznej 


słowa kluczowe:

aparaty stałe, leczenie ortodontyczne, rola higienistki stomatologicznej, wady zgryzu


streszczenie:

Na podstawie piśmiennictwa ostatnich 10 lat przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem aparatów stałych w ortodoncji. Zwrócono uwagę na aspekt etyczny, a także na fakt, że higienistka stomatologiczna pracująca z ortodontą w specjalistycznym gabinecie ortodontycznym ma szerszy zakres czynności niż w gabinetach ogólno stomatologicznych.


GB

Fixed appliances in orthodontic treatment


key words:

fixed braces, orthodontic treatment, the role of the dental hygienist, malocclusion


summary:

On the basis of the literature the past 10 years presents issues related to the use of fixed appliances in orthodontics. Attention is paid to issues related to ethics, as well as the fact that the dental hygienist working with a specialist orthodontist orthodontic clinic has a wider range of activities than in the general dental offices.