9

 

Dnia 27 i 28 kwietnia bieżącego roku odbyły się trzecie Wrocławskie Dni Implantologii. Tematem przewodnim spotkania była „Estetyka w implantologii”. Patronat Naukowy nad Konferencją objął Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSSIS), Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI), Deutschen Gesellschaft für Zahnärzliche Implantologie (DGZI), Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS), Dolnośląska Izba Lekarska oraz Miasto Wrocław.