6

Michael Racich

dr Michael Racich, absolwent Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (1982), prowadzi ogólną praktykę dentystyczną, specjalizując się w dziedzinie kompleksowej stomatologii odtwórczej, protetyce, leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych i bólu w obszarze ustno-twarzowym. dr Racich, członek wielu organizacji zawodowych, prowadził wiele wykładów w kraju i za granicą, na tematy związane z komfortem, funkcjonowaniem i wyglądem pacjenta. Jest członkiem Akademii Stomatologii Ogólnej i American College of Dentists (Amerykańskiego Kolegium Stomatologicznego), jak również posiada dyplom American Board of Orofacial Pain (Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Bólu w Obszarze Ustno-Twarzowym) i International Congress of Oral Implantologists (Międzynarodowego Kongresu Implantologii w Obrębie Jamy Ustnej). Dr Racich publikuje w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak Journal of Prosthetic Dentistry oraz Canadian Dental Journal, jak również jest autorem następujących książek: The Basic Rules of Oral Rehabilitation (2010), The Basic Rules of Occlusion (2012) i The Basic Rules of Facially Generated Treatment Planning (2013). Obecnie jest opiekunem placówki dydaktyczno-klinicznej FOCUS Dental Education Continuum (tylko koła naukowe, programy własne, coaching, konsultacje).

 

 PL

Rzeczywistość z implantami


streszczenie:

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci opracowano rewolucyjne materiały i techniki, które na zawsze zmieniły świat usług stomatologicznych. Gdy zastanawiamy się nad osiągnięciami stomatologii ostatnich lat, natychmiast przychodzą na myśl trzy główne dziedziny, a mianowicie: wybielanie, licówki porcelanowe (lub inne rodzaje cienkich nakładek porcelanowych) oraz implanty śródkostne. Wraz z pojawieniem się implantów poszerzyły się możliwości wyboru strategii planowania leczenia. Obecnie dysponujemy środkami zastąpienia brakujących zębów (lub takich, które w niewielkim stopniu nadają się do rekonstrukcji) przy pomocy praktycznych, przewidywalnych protez stałych albo ruchomych rozwiązań protetycznych (1-3). Sytuacja jest nawet lepsza, implanty są skuteczną formą uzupełnienia braków (4). Dlatego opierające się na metodach diagnostycznych planowanie leczenia daje pacjentom dużo więcej możliwości podjęcia lepszych decyzji i zmusza ich do udzielenia lekarzowi świadomej zgody na działanie. Brzmi to tak, jak gdyby to było proste rozwiązanie wielu naszych dylematów napotykanych przy odbudowie lub uzupełnieniach protetycznych. I tak naprawdę jest to proste rozwiązanie.