W numerze

 
  PRACA ORYGINALNA  
basket put

Nowe podejście do rehabilitacji pacjentów bezzębnych. Porównanie wykonywanych techniką CAD/CAM i odlewanych prac hybrydowych opartych na implantach w rehabilitacji całych łuków zębowych

A novel approach to full-mouth rehabilitation. Comparison between CAD/CAM-milled and cast hybrid full-mouth restorations on dental implants

Dimitar Filtchev

67-78
 

PRACE POGLĄDOWE

 

basket put

Krótkie, ale czy dobre? Minimalnie inwazyjne leczenie chirurgiczne i krótkie implanty 

Kurz und gut? Minimalinvasive Chirurgie und kurze Implantate

Marc Joos, Sebastian Kühl

79-84

basket put

Przegląd cyfrowych systemów implantologicznych. Nowe cyfrowe procesy robocze zmieniają zarówno kliniczne jak i laboratoryjne etapy trójwymiarowego planowania implantologicznego

Wer ist offen für den freien digitalen Workflow. Die neuen digitalen Arbeitsprozesse bringen in Praxis und Labor auch neue Abläufe bei der 3D-Implantatplanung

Gerhard Stachulla

85-91

basket put

Protezy całkowite typu overdenture wsparte na wszczepach postępowanie kliniczne w aspekcie długoczasowego użytkowania

Total overdenture prostheses supported on implants - clinic procedure in aspect for long-term using

Agnieszka Nowak, Julia Rzeszowska, Edward Kijak

92-96
basket put

Stały wzrost częstości występowania chorób tkanek otaczających implanty

The rise and rise of peri-implant disease

Reena Wadia, Neesha Patel

97-103
basket put

Zastosowanie fizykoterapeutycznej aplikacji ozonu w przebiegu zabiegów implantacji

Application of physiotherapeutic application of ozone in the course of implantation procedures

Paulina Strzelecka, Danuta Lietz-Kijak, Joanna Gadomska-Krasny, Piotr Skomro, Edward Kijak

104-108
 

OPISY PRZYPADKÓW

 

basket put

Zoptymalizowany profil wyłaniania. Łącznik zaprojektowany w systemie CAD/CAM, o stałym profilu wyłaniania i przewidziany do jednorazowego osadzenia

Optimized emergence profile. CAD/CAM abutment design with constant emergence profile and single insertion

Carlos Gargallo Gállego

109-123
basket put

Tam gdzie nie ma nic, może jednak coś powstać. Sytuacje w zakresie tkanek twardych i miękkich uniemożliwiające wykonanie uzupełnień hybrydowych w odcinku przednim szczęki

Wo nichts ist, kann dennoch etwas entstehen. Hart- und weichgewebliche Stolpersteine auf dem Weg zur Hybridversorgung im Oberkiefer-Frontzahnbereich

Christian Lex, Maria Lex, Oliver Krieger

124-132