SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 12; Numer/Number 1 (23)/2017: 61

E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2017/1/61

Pobierz pełną wersję artykułu

SPRAWOZDANIE 

 PL

12. Międzynarodowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii CEIA


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W dniach 28 i 29 października 2016 r. w Krakowie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się 12. Międzynarodowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA). Dwudniowy cykl wykładów dotyczył zagadnień z zakresu regeneracji, estetyki, leczenia z wykorzystaniem implantów, stomatologii cyfrowej oraz ekonomii prowadzenia praktyki stomatologicznej.


GB

 


key words:

 


summary: