SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 11; Numer/Number 2 (22)/2016:140-141 

E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2016/2/140

Pobierz pełną wersję artykułu

SPRAWOZDANIE

 PL

Wydarzenie implantologiczne w Warszawie: ponad 25 bezzębnych przypadków zostało zaopatrzonych w przeciągu 4 dni (Straumann® Pro Arch/ Bone Level Tapered Implant)


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Marzec 2016: Straumann wspólnie z polskim dystrybutorem – firmą Schmidtdental (www.schmidt-dental.pl) zorganizował w Warszawie 4 dniowe wydarzenie chirurgiczne z udziałem 22 pacjentów (27 bezzębnych łuków). Pod kierownictwem doktora Krzysztofa Chmielewskiego, 15 wybranych klinicystów połączyło w praktyce użycie implantu stożkowego Straumann® Bone Level Tapered (BLT) z nawigacją komputerową Straumann® Guided Surgery (dla systemu BLT) i rozwiązaniem Straumann® ProArch. Jednym z kluczowych celów było zaznajomienie jednych z najlepszych chirurgów z tym unikalnym klinicznym doświadczeniem, aby w pełni przekonać ich także do rozwiązań oferowanych przez firmę Straumann.


GB

 


key words:

 


summary: