2

lek. dent. Anna Stankiewicz

 

 PL

Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym


słowa kluczowe:

hipoglikemia, leczenie, pacjenci z cukrzycą, postępowanie


streszczenie:

Codziennie w każdym gabinecie stomatologicznym są przyjmowani pacjenci z rozpoznaną lub nierozpoznaną, ustabilizowaną bądź nieustabilizowaną cukrzycą. Opieka stomatologiczna nad osobami dotkniętymi cukrzycą stanowi element całościowej opieki nad takim pacjentem. Chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na stany zapalne jamy ustnej w stosunku do osób zdrowych. Dodatkowo, nie poddany leczeniu stan zapalny w jamie ustnej może sprzyjać wystąpieniu i rozwojowi cukrzycy, gdyż stanowi czynnik podwyższający poziom cukru we krwi.


GB

Patient with diabetes in a dental office


key words:

hypoglycaemia, treatment, patients with diabetes, proceedings


summary:

Every day patients with diagnosed or undiagnosed, stable or unstable diabetes are seen in every dental office. Dental care for people affected by diabetes is part of the overall care of such patients. Patients with diabetes are more prone to inflammation of the mouth compared to healthy subjects. In addition, untreated mouth inflammation can contribute to the onset and development of diabetes as a factor increasing the level of sugar in the blood.