10

Katarzyna Kamyk1, Joanna Sitko-Gap2

1mgr Katarzyna Kamyk, nauczyciel języka migowego w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie

2dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko-Gap – wykładowca przedmiotów zawodowych w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie 

*modelka - mgr Olga Synoradzka-Surowiec, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie,  dyplomowana asystentka stomatologiczna 

 

 PL

Język migowy jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie. Część 3. Rejestracja w gabinecie stomatologicznym


streszczenie:

Chcąc przybliżyć się do świata osób głuchoniemych powinniśmy uczyć się języka migowego ćwicząc właściwe gesty, jak również oglądając zdjęcia zapoznawać się z opisami jak właściwie wykonać dany ruch. Same zdjęcia dla osób niewtajemniczonych mogą piętrzyć pewne trudności w wykonaniu poprawnie danego ruchu. Specyfika tego rodzaju języka wymaga połączenia wiedzy z pewnymi zdolnościami manualnymi. 

Rejestratorka, higienistka czy asystentka w gabinecie stomatologicznym chcąc opanować język migowy na pewno powinna dużo ćwiczyć posługując się nim, ale również dobrym rozwiązaniem, które poprawia pewność siebie i komunikację w posługiwaniu się tym językiem jest zorganizowanie sobie pewnego rodzaju pomocy naukowych w dostępnym dla niej miejscu. Poniżej ponownie przedstawiono zdjęcia (tym razem jednak z bardzo dokładnym opisem) przydatnych w gabinecie stomatologicznym - rejestracji zwrotów i sformułowań.