Spyrka A.

SZTUKA IMPLANTOL Tom/Volumne 10; Numer/Number 1 (19)/2015: 64
E-ISSN 2392-2834   ISSN 1897-385X     ID ART 2015/1/64

Pobierz pełną wersję artykułu

SPRAWOZDANIE

Anna Spyrka 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.04.2014. Accepted: 16.02.2015. Published: 02.03.2015

 

 PL

CEIA – z pasji do wiedzy i dzielenia się nią 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

„Na początku był pomysł: stworzyć niezwykłą platformę dla stomatologów z całego kraju; miejsce, w którym swobodnie przepływałaby wiedza, doświadczenie, umiejętności i kontakty. Potem była idea: dać dentystom szansę na podpatrzenie przy pracy wybitnych specjalistów z całego świata, a tym samym przenieść na grunt codziennej praktyki doświadczenie najlepszych naukowców i klinicystów z zakresu implantoprotetyki, chirurgii, protetyki i periodontologii.Z czasem przyszło wyzwanie: dzięki któremu narodziła się Central European Implant Academy – jedno z największych dziś wydarzeń edukacyjnych na polskim rynku stomatologicznym. Był rok 2005 – i już wtedy byliśmy przekonani o tym, że CEIA na stałe wpisze się w kalendarz edukacyjny.” …. I tak też się stało.


GB

 


key words:

 


summary: