Marius Steigman, Olaf Daum, Christian Kaiser 

SZTUKA IMPLANTOL, Tom/Volumne 9; Numer/Number 2 (18)/2014: 81-88
ISSN 1897-385X     ID ART 2014/4/81

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Marius Steigman1,E,F, Olaf DaumE,F, Christian KaiserE,F

1Steigmann-Institut, Neckargemünda

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 1.06.2014. Accepted: 30.07.2014. Published: 1.09.2014

 

 PL

Aktywne modelowanie tkanki miękkiej
Protetyczne kształtowanie tkanki miękkiej po implantacji natychmiastowej 


słowa kluczowe:

implantacja natychmiastowa, kształtowanie tkanki miękkiej, łączniki indywidualne

 


streszczenie:

Rekonstrukcja pojedynczych braków zębowych w odcinku przednim szczęki z zastosowaniem implantów jest skuteczną metodą terapeutyczną, opisaną w licznych badaniach [6,21,22]. Większość pacjentów uznaje osseointegrację jako zjawisko oczywiste [1]. Wyzwaniem jest obecnie stworzenie uzupełnienia protetycznego pozwalającego na odtworzenie odpowiedniej harmonii estetyki białej i czerwonej. Implantacja natychmiastowa pozwala zachować strukturę tkanek twardych i miękkich i jest wskazana zwłaszcza w tych przypadkach, w których nie ma konieczności preparacji płata [2]. By móc zawczasu to stwierdzić, należy przeprowadzić dokładną diagnostykę.


GB

Weichgewebe aktiv manipuliert

Prothetisches Weichgewebsmanagement nach Sofortimplantation


key words:

Sofortimplantation, Waichgewels - management, individuell gefertige Abutments 


summary:

Die Versorgung von Einzelzahnlücken im oberen Frontzahnbereich mit Implantaten ist eine in zahlreichen Studien beschriebene erfolgreiche Behandlungsmethode [6,21,22]. Die Osseointegration an sich wird von den meisten Patienten bereits als selbstverständlich erachtet [1]. Die Herausforderung besteht heute darin, mit der entsprechenden Prothetik die Harmonie der rotten und weißen Ästhetik wiederherzustellen. Mithilfe der Sofortimplantation gelingt es, die Hart- und Weichgewebsstrukturen zu erhalten. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn kein Lappen gebildet werden muss [2]. Um dies vorab zu eruieren, ist eine detaillierte Diagnose unabdingbar.