W numerze

 
 

OD REDAKCJI

 

basket put

List do Czytelników

Anna Spyrka

75
 

PRACA ORYGINALNA

 

basket put

Augmentacja dna zatoki z wykorzystaniem porowatych granulek tytanu. Badania retrospektywne pacjentów z ograniczoną ilością kości wyrostka zębodołowego

Sinus floor augmentation using porous titanium granules. A retrospective study in patients with limited residual alveolar bone

Helmut G. Steveling, Christian Mertens

76-80
 

PRACE POGLĄDOWE

 

basket put

Aktywne modelowanie tkanki miękkiej. Protetyczne kształtowanie tkanki miękkiej po implantacji natychmiastowej

Weichgewebe aktiv manipuliert, Prothetisches Weichgewebsmanagement nach Sofortimplantation

Marius Steigman, Olaf Daum, Christian Kaiser

81-88

basket put

Rozwój stomatologii cyfrowej. Koncepcja interdyscyplinarnego leczenia dla natychmiastowego osadzenia implantu wraz z natychmiastowym obciążeniem w odcinku estetycznym

Digital dentistry in motion. Interdisciplinary treatment concept for immediate implant placement with immediate provisionalization in the aesthetic zone

Frank Kornmann, Björn Roland 

89-102

basket put

Co wolno, czego nie? Kompleksowe leczenie bólu oraz podawanie antybiotyków w ramach implantacji stomatologicznej

Was darf – was nicht? Die umfassende Schmerzbehandlung und die Antibiotikagabe im Rahmen der zahnärztlichen Implantation

Stephan Acham, Michael Payer, Gergely Roza 

103-112
 

OPISY PRZYPADKÓW

 

basket put

Skrócenie czasu leczenia implantoprotetycznego w bocznym odcinku szczęki poprzez zastosowanie implantów trabekularnych - opis przypadku

Shortening implant-prosthetic treatment in the lateral part of the maxilla by applying trabecular implants - case report

Leszek Myśliwiec, Bartosz Łuszczyński, Małgorzata Łuszczyńska 

113-121

basket put

Kwas hialuronowy w implantologii jamy ustnej. Obiecujący materiał poprawiający efekty terapeutyczne

Hyaluronic acid in oral implantology. A promising material for improving therapeutic outcomes

Michael Claar

122-128
 

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

basket put

Historia implantologii stomatologicznej

The history of dental implantology

Magdalena Wereszczyńska, Marta Kaźmierczak, Edyta Jędrych

129-136