W numerze

 
 

OD REDAKCJI

 

basket put

List do Czytelników
Anna Spyrka

3
 

PRACE POGLĄDOWE

 

basket put

Przedimplantacyjna ocena stanu zdrowia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na podstawie badań laboratoryjnych

Preimplantation assessment of the patient’s health with hypertension based laboratory tests

Przemysław Kopczyński, Lena Kęsy

4-7

basket put

„Join the (r)-evolution”. Indywidualne nadbudowy implantów wykonane metodą CAD/CAM. Część I

„Join the (r)-evolution“. Individuelle, CAD/CAM-gestützt gefertigte Implantataufbauten. Teil 1

Peter Gehrke, Carsten Fischer

8-17

basket put

Nowatorskie urządzenie do ustalania położenia implantów i odnajdywania łączników oraz wykonywania powtarzalnych zdjęć RTG w celu oceny stanu dopasowania uzupełnień protetycznych i stanu osteointegracji

A novel implant-locating device for abutment retrieval and making predictable radiographs to evaluate prosthetic misfit and health of osseointegration

Kevin C. Lin, Chandur Wadhwani 

18-25

basket put

Zasada nadziei? Ząb czy implant – dylemat z punktu widzenia periodontologii 

Prinzip Hoffnung? Zahn versus Implantat: Ein Dilemma aus parodontologischer Sicht

Kai Fischer

26-38

basket put

Alternatywna metoda podniesienia dna zatoki szczękowej. Podniesienie dna zatoki szczękowej za pomocą systemu Parasorb Sombrero

An alternative method for sinus floor elevation. Sinus floor elevation using Parasorb Sombrero

René Wörtche

37-43
 

OPISY PRZYPADKÓW

 

basket put

Czynniki ryzyka w planowaniu leczenia implantologicznego. Opis przypadku pacjentki po utracie dwóch dolnych siekaczy

Risk factors in implant treatment planning. Case study of a patient with two missing lower incisors

R.S. Burrows 

44-51

basket put

 

Retrospektywna ocena implantoprotetycznej odbudowy pierwszego zęba trzonowego w szczęce z wykorzystaniem krótkiego implantu

Retrospective evaluation of implant supported restoration of the first molar in the jaw with using the short implant

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger

52-55

basket put

Proste i bezpieczne: osadzanie zaczepów przy użyciu Quick Up®

Simple and safe: The luting of attachments with Quick Up®

Ludwig Hermeler

56-59
basket put

Nowy profil twarzy w ciągu zaledwie dwóch dni. Przypadki wymagające kompleksowego leczenia i poprawy wyglądu pacjenta

A new facial profile in only two days. Complex and aesthetically demanding cases

Peter Brabant, Bernard Dermauw, Christine Van Daele, Stefaan Miclotte, Norbert Van Ooteghem

 60-69
 

SPRAWOZDANIE

 
  Sympozjum CEIA rośnie w siłę  70-71