W numerze

 
 

PRACE POGLĄDOWE

 

basket put

Materiały kościozastępcze w implantologii stomatologicznej. Przegląd materiałów syntetycznych i niesyntetycznych

Bone substitute materials in dental implantology. An overview of synthetic and non-synthetic materials

Kai Fischer, Thomas Pierchalla, Matthias Becker

4-12

basket put

Siatka doskonała. Połączenie wysokojakościowej siatki tytanowej i materiału kościozastępczego polepsza przewidywalność wyniku augmentacji

Gut vernetzt. Kombination von Hightech-Titangitter und Knochenersatzmaterial verbessert Vorhersagbarkeit des Augmentationsergebnisses

Frank Liebaug, Alexander Liebaug

 13-20

basket put

Mini-implanty przywracające funkcjonalność protez wyjmowanych. Protetyka na implantach u osób starszych

Mini-implants to restore the function of removable dentures. Implant prosthodontics for older patients

Jorg Neugebauer, Frank Kistler, Stefan Adler, Steffen Kistler

21-28
basket put

Bezzębna szczęka: wybór odpowiedniego uzupełnienia protetycznego wspartego na implantach

Edentulous superior maxillary: choosing the proper implant supported prosthetic solution

Luca Ortensi, Riccardo Stefani, Gianni Ortensi

29-45
basket put

Szablony implantologiczne w codziennej praktyce stomatologicznej

Surgical guides in everyday dental practice

Małgorzata Chruściel-Nogalska, Małgorzata Kozak, Edward Kijak, Tomasz Smektała, Bogumiła Frączak

46-49
basket put

Implantologia małoinwazyjna. Krótkie implanty jako alternatywa w przypadkach niedostatecznej wysokości tkanki kostnej

Minimally invasive implantology. Short dental implants as an alternative in cases of insufficient vertical amount of bone tissue

Małgorzata Kiwilsza, Małgorzata Chruściel-Nogalska, Edward Kijak, Tomasz Smektała, Bogumiła Frączak, Katarzyna Sporniak-Tutak

50-52
 

OPISY PRZYPADKÓW

 

basket put

Odbudowa różowej estetyki. Odbudowa chirurgiczna utraconych brodawek wokół pojedynczego implantu z wykorzystaniem techniki zmodyfikowanej

Rebuilding the pink aesthetics. Surgical reconstruction of lost papilla around single implants using a modified technique

Mahdi Faraji

53-60
 

SPRAWOZDANIA

 
basket put

12. Międzynarodowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii CEIA

61