W numerze

 
 

PRACE POGLĄDOWE

 

basket put

Postępowanie minimalnie inwazyjne w przypadku różnego rodzaju implantów. Kliniczne implikacje 11. Europejskiej Konferencji Podsumowującej BDIZ EDI

Minimally invasive procedures with different types of implants. Clinical implications of BDIZ EDI’s 11th European Consensus Conference

Jorg Neugebauer, Steffen Kistler, Frank Kistler, Hans-Joachim Nickenig, Joachim E. Zoller

78-90

basket put

Implantacja i augmentacja XXL. Możliwości i ograniczenia stomatologicznego leczenia implantologicznego po augmentacji kości

Implantation and augmentation XXL. Possibilities and limitations of oral implantology following bone augmentation

Wolff J,Gosau M, Gerlach T, Bürgers R

91-103

basket put

Technologia CAD/CAM w postępowaniu implantologicznym i odtwórczym. Cyfrowe technologie w produkcji suprastruktur wspartych na implantach

CAD/CAM technology in the implant/restorative workflow. Digital workflows in the production of implant superstructures

Steffen Kistler, Frank Kistler, Jo Miller, Stephan Adler, Jörg Neugebauer

104-111
 

OPISY PRZYPADKÓW

 

basket put

Systematyczna rehabilitacja implanto-protetyczna pacjenta z uogólnionym agresywnym zapaleniem przyzębia

Systematic implant-prosthetic rehabilitation of a patient with generalized aggressive periodontitis

Michael Stimmelmayr

112-120

basket put

Opóźniona vs późna. Implantacja w okolicach 11 i 21 w różnym czasie po ekstrakcji

Delayed versus late. Implant placement at sites 11 and 21 at different times after extraction

Peter Randelzhofer  

121-131

basket put

Jednoczasowe wszczepienie i tymczasowe zaopatrzenie pojedynczego implantu w odcinku przednim. Etapy pracy w drodze do uzyskania estetycznego uzupełnienia opartego na implancie w odcinku przednim

Immediate placement and provisionalization of a single anterior implant. The various steps for achieving an aesthetic anterior implant-supported restoration

Perlin Loke

132-139
 

SPRAWOZDANIA

 
basket put

Wydarzenie implantologiczne w Warszawie: ponad 25 bezzębnych przypadków zostało zaopatrzonych w przeciągu 4 dni

140-141

 

basket put

Przezwyciężyć codzienne wyzwania - 6. Międzynarodowy Kongres Camlog

142-143