4

Francesco Ferretti, MDT i Marco Nicastro, DMD 

 

 PL


Avanté Z – innowacyjna porcelana do licowania struktur z tlenku cyrkonu 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Pojawienie się na rynku tlenku cyrkonu zapoczątkowało wielkie zmiany w branży stomatologii odtwórczej. Po pięciu latach ciągłego rozwoju tej technologii widać wyraźnie, że zaczyna ona zastępować stopy metali, dostarczając najlepszy materiał na podbudowy tak po względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Jednak nie wszyscy dentyści i technicy mają pełne zaufanie do tlenku cyrkonu – być może ze względu na niedostateczne zrozumienie tego materiału.


GB

 Avanté Z An Innovative Porcelain for Zirconia Cores


key words:

 


summary:

The arrival of Zirconium Oxide has signaled a total change in the dental restorative industry. After five years of continued growth of this technique, it is beginning to noticeably replace dental alloys as the material of choice for aesthetics as well as function. However, not all dentists and technicians have complete confidence in this material; possibly, because of the lack of understanding of the materials.