1

Luc i Patrick Rutten 

 

 PL


 Doskonałość w estetyce dentystycznej: planowana implantologia estetyczna 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W poniższym przypadku opisano zastosowanie tlenku cyrkonu u pacjenta wymagającego rozległych zabiegów chirurgicznych oraz wszystkie etapy pracy, krok po kroku, od projektu do ostatecznego uzupełnienia.

Oczekiwania pacjenta, który musi być poddany poważnym i rozległym zabiegom chirurgicznym, są często bardzo wysokie. Odpowiedzialnie skonstruowane plany leczenia trwają zwykle bardzo długo i wymagają mnóstwa cierpliwości. Decyzja dotycząca okreslonego rodzaju leczenia zapada zwykle po tygodniach, a nawet miesiącach od momentu, w którym jedynym oczekiewaniem pacjenta jest uzyskanie nowego uśmiechu tak szybko, jak to tylko możliwe. Zapewnienie pacjentowi wszelkich wyjaśnień i zilustrowanie etapów leczenia jest w tym momencie bardzo ważne. Oczekiwania estetyczne muszą być również wzięte pod uwagę. Ponieważ proces leczenia jest bardzo złożony, zachodzi konieczność zaangażowania specjalistów z implantologii, periodontologii oraz/lub ortodoncji. W implantologii do najważniejszych czynników możemy zaliczyć estetykę końcowego uzupełnienia oraz przewidywalność końcowego efektu. Nowe technologie (np. Nobel-Guide) umożliwiają poprawienie przewidywalności oraz końcowego, estetycznego efektu uzupełnienia.

 


GB

 Excellence in Dental Aesthetics: Guided Aesthetic Implantology


key words:

 


summary:

This case describes the use of zirconium oxide in a patient who required extensive surgery and the step-by-step procedure, from design to restoration.

The expectations of patients who must undergo extensive treatments are often very high. The response plans are usually very long and the patient is required to have a lot of patience. And this is the difficult part in this important phase of life. The decision for a given type of treatment is made after weeks or even months, at which point the only thing the patient wants is a new smile as soon as possible. It is important to provide explanations and visual examples of the possibilities of intervention, to obtain the patient’s confidence and avoid disappointment. The aesthetic needs must also be considered, which often depend on fashion. Due to the complexity of the treatment and to ensure optimal results often there is a need for very specialized dental care such as implantology, periodontology and/or orthodontics. In implantology, aesthetics and predictability are important. In addition to more in-depth knowledge of the professional team, new techniques provide continuous improvements in the field of predictability (e.g. Nobel-Guide) and the results obtained with implants in the esthetic zone.