3

 prof. dr Daniel Edelhoff, Monachium; Oliver Brix

 

 PL

Kompleksowa rehabilitacja jamy ustnej przy użyciu uzupełnień pełnoceramicznych – część II
Przewidywalny sukces jako rezultat pracy zespołowej 


słowa kluczowe:

 ceramika do licowania, ceramika z dwukrzemianem litu, korony, korony częściowe, licówki, mosty, onlaye, tlenek cyrkonu, uzupełnienia pełnoceramiczne


streszczenie:

Tylko jeżeli cele leczenia zostały dobrze zdefiniowane jeszcze przed jego rozpoczęciem, można należycie zsynchronizować wszystkie jego etapy oraz dobrać najodpowiedniejsze materiały w celu osiągnięcia zadowalającego efektu końcowego. W tym dwuczęściowym artykule Prof. Dr Daniel Edelhoff i Oliver Brix przedstawiają systematyczny sposób rehabilitacji jamy ustnej w złożonym przypadku. W pierwszej części opisano skuteczne planowanie i celowany wybór odpowiednich materialow ceramicznych; druga część dotyczy wykonania i osadzenia rozległego uzupełnienia.


GB

Complex full-mouth rehabilitation using all-ceramics – part II 

Predictable success as a result of teamwork

 


key words:

 veneering ceramic, lithium disilicate ceramics, crowns, partial crowns, veneers, bridges, onlays, zirconium oxide, all-ceramics


summary:

Only if the treatment goals have been well defined before the treatment is started may the range of materials and the required treatment steps be precisely synchronized and streamlined towards a successful outcome. In this two-part article, prof. dr Daniel Edelhoff and Oliver Brix present a systematic way to the full-mouth rehabilitation of complex cases. The first part dealt with the efficient planning and targeted selection of appropriate ceramic materials; this part is dedicated to the fabrication and incorporation of extensive restorations.