4 4

dr Stefen Koubi i Gérald Ubassy (DT) 

 

 PL

Promienne, piękne siekacze. Przywracanie właściwego wyglądu zębów przednich po zapaleniu przyzębia


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Utrata brodawek międzyzębowych jest poważną konsekwencją choroby przyzębia. Rekonstrukcja chirurgiczna nie jest jeszcze możliwa. Istnieje kilka sposobów zmniejszania i maskowania „czarnych trójkątów”, które występują w związku z brakiem brodawek. Konwencjonalne uzupełnienia można zastosować, jeśli zęby wykazują dodatkowo zwiększoną ruchomość. Jeśli nie, tzn. jeśli tkanka przyzębia jest zdrowa, należy znaleźć rozwiązanie biomimetyczne. Oznacza to, że uzupełnienie powinno uwzględniać czynniki estetyczne, biomechaniczne i biologiczne.


GB

Radiant, beautiful anterior teeth. Restoring a smile after severe periodontitis


key words:

 


summary:

The loss of the interdental papillae is a grave consequence of periodontal disease. Surgical reconstruction is still not feasible. There are several approaches to reducing or masking the black triangles which occur as a consequence of the missing papillae. Conventional restorations are an option if the teeth additionally show increased mobility. If this is not the case, that is, if the periodontal tissue is healthy, it is crucial to find a biomimetic solution, meaning that the restoration should take esthetic, biomechanical and biological factors into account.