4 3

Giovanni Serantoni 

 

 PL

Estetyka uzyskana dzięki nowoczesnym materiałom ceramicznym 


słowa kluczowe:

korony galwaniczne, implantologia, cyrkon, ceramika tłoczona 


streszczenie:

Dobór materiału najodpowiedniejszego dla danego przypadku stał się nowym wyzwaniem dla zespołów wykonujących uzupełnienia protetyczne. Nowoczesne materiały ceramiczne otwierają nowe możliwości z zawsze bardziej naturalnym rezultatem. Jednakże wybór nieodpowiednich materiałów może doprowadzić do niezadowalających wyników.
Autor na przykładzie trzech przypadków klinicznych przedstawia zasady, jakimi kieruje się podczas wyboru najbardziej odpowiedniego w danym przypadku materiału.


GB

 Aesthetics with Modern Ceramics


key words:

galvanic crowns, implantology, zirconium, pressure casting


summary:

The new challenge facing teams making prosthetic restorations is the choice of the most suitable material for each individual case. Modern ceramics produce new iter with ever more natural results. However, completely unsatisfactory results can occur due to an unsuitable material being chosen. The author presents his principles for choosing ideal material and illustrates them in three clinical cases.