4 2

Luke S. Kahng, CDT 

 

 PL


Zrozumienie fundamentalnej siły i piękna najwyższej estetyki


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Diagnozując u pacjenta liczne braki zębowe, rozległą próchnicę, wady zgryzu, przebarwienia i generalnie nieatrakcyjny uśmiech, lekarz dentysta powinien bardzo dokładnie rozważyć wszystkie możliwości optymalnej rehabilitacji jego uśmiechu. Wiedząc, że po stronie pacjenta zawsze występuje pewna wrażliwość i zażenowanie, konieczne jest okazanie mu zarówno empatii, jak i zrozumienia podczas sugerowania planu leczenia.
Mimo, iż wszelkie niedoskonałości jesteśmy w stanie ocenić podczas pierwszej wizyty, bądźmy pewni, że są one roztrząsane przez pacjenta wielokrotnie. W końcu każdy codziennie spogląda w lustro i jeśli widzi swój niezadowalający uśmiech, to jest on sporym źródłem upokorzenia. Ma to wpływ na wszystko co mówimy i robimy.
Przedstawiony przypadek prezentuje kolejność etapów pracy podjętej przez zespół stomatologiczny w celu ulepszenia uśmiechu pacjenta.


GB

Understanding the Fundamental Strength and Beauty of Maximum Esthetics


key words:

 


summary:

When a patient presents with multiple missing teeth, extensive caries, misalignment, discoloration and a generally unattractive smile, the clinician has to carefully consider all possibilities in order to optimally restore the person’s smile. Knowing that there is a certain amount of sensitivity and embarrassment involved on the patient’s part, it is necessary to display both empathy and understanding when suggesting treatment planning options.
Whatever deficiencies we may immediately notice when evaluating a smile, we can be assured that they will have been noted by the patient many times over. After all, everyone looks in the mirror each day and if they are evaluating an unpleasant smile, it is often a large source of social humiliation. It can affect everything the individual says and does.
The following case presentation orders the steps the dental team took toward improving her smile.