4 1

Aldo Zillio 

 

 PL

Cyrkonia, nowy wymiar estetyki


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Fizyczne, techniczne i materiałowe właściwości tlenku cyrkonu zostały dobrze poznane, również w odniesieniu do przypadków klinicznych. W wykorzystaniu tego fascynującego materiału konieczne jest stworzenie przewodnika, cienkiej czerwonej linii, która pozwoli zrozumieć dynamikę oraz umożliwi kontrolę i osiągnięcie sukcesu. Nieprzypadkowo w swojej codziennej praktyce w niewielkim prowincjonalnym laboratorium, bez znaczącej zewnętrznej pomocy i wielkich sponsorów, wybrałem taką właśnie, najbliższą realiom, drogę.


GB

 

Zirconia, the New Frontier in Esthetics


key words:

 


summary:

Physical, technical, and material aspects are covered, with much space being dedicated to clinical cases. The idea is to create a course, a guiding thin red line in understanding the dynamics that lead to and control success using this fascinating material. It is not by chance that the route I have chosen is of daily practice in a small provincial laboratory, without large amounts of outside help or being either a large company or big sponsor, but all the more credible and closer to reality for most of us because of this.