PL

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

20 lipca 2011 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, a więc osób zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Załącznik do tego rozporządzenia określa kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Poniżej zamieściliśmy informację na temat kwalifikacji zawodowych dotyczących techników dentystycznych.
Jeżeli technik dentystyczny (lub osoba na innym stanowisku) został zatrudniony w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, i nie posiadał wymaganych kwalifikacji, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH STANOWISK PRACY

Lp. : 83.
Stanowisko: STARSZY ASYSTENT TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
Wymagane kwalifikacje: ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2 184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.
Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje: stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu


Lp. : 84.
Stanowisko: ASYSTENT TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
Wymagane kwalifikacje: ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i zyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2 184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.
Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje: 7 lat pracy w zawodzie
Technik dentystyczny

Lp. : 85.
Stanowisko: MŁODSZY ASYSTENT TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
Wymagane kwalifikacje: ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie
nauczania co najmniej 2 184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.
Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje: 5 lat pracy w zawodzie technik dentystyczny

Lp. : 86.
Stanowisko: STARSZY TECHNIK DENTYSTYCZNY
Wymagane kwalifikacje: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny lub uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno –dentystycznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i
uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października
2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2 184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnymdo przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.
Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje: 3 lata pracy w zawodzie
technik dentystyczny

Lp. : 87.
Stanowisko: TECHNIK DENTYSTYCZNY
Wymagane kwalifikacje: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego
technika dentystycznego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny lub uzyskanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno – dentystycznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu licencjata na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w programie nauczania co najmniej 2 184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.
Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje: - 


GB

 


key words:

 


summary: