5

Aldo Zilio

 

 PL

Nowe wymiary estetyki w rozległych uzupełnieniach wspartych na implantach - część 1


słowa kluczowe:

ceramika, modelowanie warstwowe, siekacz, tlenek cyrkonu


streszczenie:

Jednym z powracających i istotnych tematów jest wykonywanie rozległych uzupełnień implantologicznych nielicowanych akrylem ani ceramiką. Zaznaczający się od kilku lat postęp w dziedzinie materiałów do regeneracji kości i technik ich stosowania umozliwił wszczepianie implantów w miejscach, gdzie kiedyś byłoby to niemożliwe. Dzięki rozwojowi technik klinicznych laboratoria często zmuszone są do ponownego mierzenia się ze skomplikowanymi przypadkami. Wybór najlepszego materiału do ich wykonania pozostaje kwestią dyskusji. „Szkoła” szwedzka i amerykańska w przypadku uzupełnień dokręcanych preferuje akryl lub kompozyt. We Włoszech dominuje tendencja wykonywania cementowanych uzupełnień licowanych porcelaną. Oba rozwiązania mają swoje słabe punkty, ale także zalety. Akryl i kompozyt degradują się w dość krótkim czasie. Absorbcja płynów i obciążające siły żucia wpływają niszcząco na te materiały. Odwrotnie dzieje się w przypadku ceramiki, która jest odporna na tego typu obciążenia i chłonie płyny w minimalnym stopniu, narażona jest jednak na odpryski i wewnętrzne, ukryte pęknięcia. W efekcie możemy stwierdzić, że pracujemy według ścisłych, niezmiennych i przeciwstawnych założeń, w niemalże dwóch równoległych światach. Ostatnie lata to rozwój relatywnie nowych materiałów, takich jak tlenek cyrkonu. Według mnie w dziedzinie akrylu i kompozytu zostało już niewiele do dopowiedzenia, ale wykorzystanie i możliwości rozwinięcia technologii tlenku cyrkonu są ogromne i mogą doprowadzić nas do „idealnych rozwiązań”.


GB

New aesthetic dimensions in large implant restorations - Part 1


key words:

ceramic, layering, anterior tooth, zirconia


summary:

One of the recurring themes, dominant, and not yet fully focused in our sector is the construction of large implant restorations, whether they are coated in resin or ceramic. For some years now in fact, the progress made in materials and regenerative techniques makes it possible to place implants where it would once have been impossible. Thanks to this clinical acceleration, in the laboratory we often find ourselves having to resolve cases that are very complex to manage, both for the complexity of the design and for the technical difficulties in place to generate specific responses. There has been much debate about which was the best material for building these structures. There are schools of thought (Swedish and American) that prefer the use of acrylic or composite, generally with screwed prosthesis. In Italy, however, the trend is to favor the use of ceramic coated cemented prosthesis. Both systems have limits and obscure points, but also certainties. Resins and composites deteriorate in very short time due to the interaction effect that is created between the absorption of liquids and the forces developed at the functional level. By contrast, in ceramic that responds excellently in this type of stress, remains the latent risk of chipping. At the end we can say that we are working in stubborn and contrary directions that result in different dimensions, nearly two parallel worlds. In recent years, we have helped to develop new working techniques with a relatively young material like zirconia. I believe, from a personal point of view, that while in the field of acrylic or composite resins there is very little new to say, the use and evolution of this material still has great potential for development and could lead to the “ideal” solution.