beerli

Michael G. Beerli

 

 

 PL


Rekonstrukcja w odcinku górnych siekaczy - kombinacja uzupełnień pełnoceramicznych i metalowo-ceramicznych


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Materiały do wykonywania uzupełnień protetycznych w ciągu ostatnich dwóch dekad uległy znaczącej ewolucji, zwłaszcza w dziedzinie estetyki. Im częściej korzystamy z estetycznych, przeziernych materiałów w kolorze zębów,tym większy mamy problem z pokryciem ciemnych, przebarwionych filarów lub metalowych łączników implantologicznych. W większości przypadków aby wyeliminować wpływ koloru filaru na ostateczne uzupełnienie musimy zastosować intensywnie opakerowy materiał, pastylki ceramiczne IPS e.max HO lub opakerowy tlenek cyrkonu, tak aby pokryć przebarwioną strukturę filaru. Sytuacja taka tworzy kolejne wyzwania, takie jak maskowanie nieprzezierności i innego koloru filaru. Nawet tlenek cyrkonu o grubości około 5mm nie jest w stanie zamaskować metalowych wkładów koronowo-korzeniowych czy metalowych łączników implantologicznych – nie ma on wystarczającej nieprzezierności aby ukryć metalowy „rdzeń”.


GB

Combined All-Ceramic/PFM 

Anterior Case

 


key words:

 


summary:

Restorative materials have evolved a lot over the last two decades, especially in the cosmetic field. The more we use esthetic, tooth colored and translucent all-ceramic materials, the more we encounter the problem in covering dark or discolored tooth abutments and metal implant abutments. In most of these cases, in order to eliminate the influence to the outcome of a successful restoration, we would have to pick a really opaque restorative material, IPS e.max HO ingots or opacious Zr. oxide for example, to mask a less than ideal tooth structure. This creates a new set of challenges, like disguising the core material’s opacity. Even Zr. oxide, on metal endoposts and metal implant abutments in thicknesses around 5mm, doesn't offer enough opacity to hide the metal underground.