drechsel

Alexander Drechsler, MDT, Passau 

 

 PL

 

Harmonijne rozwiązanie w pełnym wyzwań przypadku

Szczęka – całkowita odbudowa z tlenku cyrkonu o najwyższej jakości


słowa kluczowe:

biokompatybilność, indywidualne łączniki ceramiczne, różnorodność materiałów, skomplikowana rekonstrukcja, 

tlenek cyrkonu, uzupełnienie całkowite


streszczenie:

Ograniczenie różnorodności materiałów i szerokiego wyboru ich producentów przynosi wymierne korzyści, szczególnie w przypadkach wykonywania skomplikowanych uzupełnień. Oprócz lepszej biokompatybilności i doskonałego dopasowania komponentów wiele etapów pracy wykonujemy szybciej i skuteczniej. Uniwersalny, najwyższej jakości tlenek cyrkonu oferuje nowe możliwości wykonywania uzupełnień licowanych oraz pełnokonturowych, a także łączników implantologicznych. Opisywany przypadek całkowitego uzupełnienia w żuchwie pomoże zilustrować jak połączyć te różne wskazania w jednym przypadku.

 


GB

Harmonious Solution for a Challenging Case

Maxilla – Full Restoration with Premium Zirconium Oxide

 


key words:

bio-compatibility, individual ceramic abutments, marial variety, complex reconstruction, zrconium oxide, full restoration

 


summary:

Especially in cases with complex dental technical restorations, keeping material variety and manufacturer diversity to a minimum is beneficial. Besides better bio-compatibility and excellent coordination of the individual components we also benefit from an efficient workflow. The versatile premium zirconium oxide material offers new options for partial and fully veneered as well as fully anatomical restorations and works equally well for abutments. The following case of a complete maxilla restoration will help us to demonstrate how to combine these different applications in one restoration.